Πασιθέη


Η Πασιθέη είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, που φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο 
  • για την βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας
  • στον εμπλουτισμό και την διάχυση του ελληνικού ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου
  • στην προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα
Η Πασιθέη αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα».

Βασική προτεραιότητα της ΒΚΠ στο άμεσο μέλλον είναι ο εμπλουτισμός της Πασιθέης με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και άλλων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών ή άλλους φορείς. Ως εκ τούτου η ΒΚΠ απευθύνει ανοικτή και διαρκή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτες, κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, εκδότες, συντάκτες και επιμελητές περιοδικών) για συμμετοχή στη προσπάθεια αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συμμετοχής ενός περιοδικού στη Πασιθέη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο προσωπικό της ΒΚΠ.

Academia


To ηλεκτρονικό περιοδικό ACADEMIA δημιουργήθηκε από το Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης" (http://hepnet.upatras.gr). Είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές που δημοσιεύει άρθρα και κριτικές βιβλίων από όλο το πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Review of Science, Mathematics and ICT Education

The REVIEW of SCIENCE, MATHEMATICS and ICT EDUCATION is a collective initiative taken on by the Laboratory of Didactics of Sciences, Mathematics and ICT of the University of Patras.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Electra

Το ηλεκτρονικό περιοδικό Electra είναι μια περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που ιδρύθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Mediterranean Morphology Meeting

The Proceedings of the Mediterranean Morphology Meetings (MMM)

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory

The proceedings of the International Conference series of Modern Greek Dialects and Linguistics Theory

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

i-δαστα

Περιοδική έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Αξιολογικά

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Αξιολογικά"

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Patras Working Papers in Linguistics

Το Patras Working Papers in Linguistics είναι μια διετής έκδοση του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Δευκαλίων

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού Δευκαλίων

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το Ψηφιακό Αρχείο του περιοδικού Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε