Πασιθέη


Η Πασιθέη είναι μια πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, που φιλοξοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο (α) για την βελτίωση της επιστημονικής επικοινωνίας στη χώρα μας, (β) για τον εμπλουτισμό και την διάχυση του ελληνικού ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου και (γ) για την προώθηση της ιδέας της ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο προς όφελος της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα.

Academia

To ηλεκτρονικό περιοδικό ACADEMIA δημιουργήθηκε από το Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης" (http://hepnet.upatras.gr). Είναι ένα διεθνές περιοδικό με κριτές που δημοσιεύει άρθρα και κριτικές βιβλίων από όλο το πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Review of Science, Mathematics and ICT Education

Το ηλεκτρονικό περιοδικό "Review of Science, Mathematics and ICT Education" αποτελεί μια συλλογική πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Διδακτικής των Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair

Το "Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair" είναι ανοιχτής πρόσβασης και ομότιμης κρίσης διεθνές περιοδικό δημοσιευμένο από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Electra

Το ηλεκτρονικό περιοδικό Electra είναι μια περιοδική ηλεκτρονική έκδοση του Εργαστηρίου Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα που ιδρύθηκε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Mediterranean Morphology Meeting

Τα πρακτικά των ετήσιων συναντήσεων Mediterranean Morphology Meetings (MMM).

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Modern Greek Dialects and Linguistics Theory

Τα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικών Θεωριών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Patras Working Papers in Linguistics

Το Patras Working Papers in Linguistics είναι μια διετής έκδοση του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

i-δαστα

Περιοδική έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Αξιολογικά

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Αξιολογικά".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Δευκαλίων

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Δευκαλίων".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε

Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση

Ψηφιακό αρχείο του περιοδικού "Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση".

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε